top of page

Nurit's Klozet

הארון של נורית | דה קלוזט

נורית עוסקת בטיפול, הדרכה והנחייה מעבר לעשייה חברתית. אוהבת בגדים יפים נוחים ומחמיאים שישרתו אותה במהלך כל שעות היממה.

bottom of page